ثبت جهانی نشان آنیت ثبت جهانی نشان آنیت 5 ماه پیش

ثبت نشان Anit در سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO

ادامه مطلب
قرارداد همکاری شرکت آنیت و شرکت سیرتلا روسیه قرارداد همکاری شرکت آنیت و شرکت سیرتلا روسیه 7 ماه پیش

عقد قرارداد همکاری ما بین شرکت آنیت و شرکت سیرتلا به عنوان نماینده آنیت در کشور روسیه

ادامه مطلب
آخرین محموله صادراتی سال 1397 به مقصد کشور عراق آخرین محموله صادراتی سال 1397 به مقصد کشور عراق 8 ماه پیش

محموله رادیاتور شرکت آنیت به مقصد کردستان عراق بارگیری و با موفقیت ارسال گردید.

ادامه مطلب
حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد 9 ماه پیش

حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد

ادامه مطلب
دیدار بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه آنیت دیدار بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه آنیت 11 ماه پیش

درخواست بازرگانان مولداویایی جهت تولید رادیاتور تحت لیسانس آنیت در کشور مولداوی

ادامه مطلب
قبولی آنیت در سخت ترین آزمون استاندارد جهان و اخذ گواهینامه GOST روسیه قبولی آنیت در سخت ترین آزمون استاندارد جهان و اخذ گواهینامه GOST روسیه 12 ماه پیش

بازدید بازرسان سازمان استاندارد روسیه از مجموعه آنیت

ادامه مطلب