ثبت جهانی نشان آنیت ثبت جهانی نشان آنیت 7 ماه پیش

ثبت نشان Anit در سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO

ادامه مطلب
قرارداد همکاری شرکت آنیت و شرکت سیرتلا روسیه قرارداد همکاری شرکت آنیت و شرکت سیرتلا روسیه 9 ماه پیش

عقد قرارداد همکاری ما بین شرکت آنیت و شرکت سیرتلا به عنوان نماینده آنیت در کشور روسیه

ادامه مطلب
آخرین محموله صادراتی سال 1397 به مقصد کشور عراق آخرین محموله صادراتی سال 1397 به مقصد کشور عراق 10 ماه پیش

محموله رادیاتور شرکت آنیت به مقصد کردستان عراق بارگیری و با موفقیت ارسال گردید.

ادامه مطلب
حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد 11 ماه پیش

حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد

ادامه مطلب
دیدار بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه آنیت دیدار بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه آنیت یک سال پیش

درخواست بازرگانان مولداویایی جهت تولید رادیاتور تحت لیسانس آنیت در کشور مولداوی

ادامه مطلب
قبولی آنیت در سخت ترین آزمون استاندارد جهان و اخذ گواهینامه GOST روسیه قبولی آنیت در سخت ترین آزمون استاندارد جهان و اخذ گواهینامه GOST روسیه یک سال پیش

بازدید بازرسان سازمان استاندارد روسیه از مجموعه آنیت

ادامه مطلب