رادیاتور و لوکس آنیت

درخواست نمایندگی

با توجه به تغییر برخی از ساختارها و همینطور استفاده از روش های مدرن در صنعت ساخت و ساز و تجارت داخلی و بین المللی، آنیت بر آن شد تا در جهت توسعه فعالیت های خود و همچنین همکاری بیشتر با نمایندگان، پیمانکاران و تشکل های دولتی و خصوصی امکان همکاری در قالب های سرمایه گذاری، مشارکت و یا تهاتر را در دپارتمان بازرگانی خود فراهم نماید. لذا شما همکاران و متقاضیان محترم در صورت تمایل به استفاده از این سری از همکاری ها میتوانید از طریق راه ارتباطی درج شده در صفحه تماس با ما با این مرکز تماس حاصل نمائید.