رادیاتور و لوکس آنیت
ارسال محموله صادراتی از رادیاتورهای آنیت به یونان

ارسال محموله صادراتی از رادیاتورهای آنیت به یونان


در بحبوحه همه گیری بیماری کرونا، پس از حضور موفق آنیت در نمایشگاه بین المللی انرژی یونان و ثبت سفارش شرکت فانتیس، با تلاش شبانه روزی تک تک اعضای تیم آنیت این محموله با موفقیت بارگیری و به یونان ارسال شد.
آنیت همچون سنوات گذشته حتی در سخت ترین شرایط، پر قدرت فعالیت خود را ادامه خواهد داد و هر روز قله های جدیدی از موفقیت را فتح خواهد کرد.

بازگشت 2 ماه پیش