رادیاتور و لوکس آنیت
بازدید ریاست محترم کل گمرکات استان مرکزی از مجموعه آنیت

بازدید ریاست محترم کل گمرکات استان مرکزی از مجموعه آنیت

در روز دوشنبه، سوم شهریورماه 1399، جناب آقای مهندس حسینی، مدیریت کل گمرکات استان مرکزی به همراه تیم بازدیدکنندگان، از خطوط تولید رادیاتور و قالب سازی آنیت بازدید به عمل آوردند. در خلال بازدید ایشان از مجموعه گزارشی از مزیت های رقابتی محصولات آنیت و حضور پرقدرت این برند بین المللی در بازار های صادراتی از جمله روسیه ، یونان و اتحادیه اروپا به ایشان و تیم همراه ارائه شد.

بازگشت 3 ماه پیش