رادیاتور و لوکس آنیت
بازدید ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی از گروه صنعتی آنیت

بازدید ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی از گروه صنعتی آنیت

آقای مهندس جعفری با بازدید از خطوط تولید رادیاتور، واحدهای ماشینکاری، ماشین سازی و قالب سازی آنیت، با توانمندی های مجموعه آشنا شده و طی جلسه ای که با حضور ایشان و مدیریت مجموعه جناب آقای مهندس علی جانی برگزار گشت، گزارشی از برنامه های آتی مجموعه همچنین استراتژی های تولیدی و بازرگانی و توانمندی های صادراتی این شرکت در اختیار ایشان قرار گرفت.

بازگشت 4 ماه پیش