رادیاتور و لوکس آنیت
آخرین محموله صادراتی سال 1397 به مقصد کشور عراق

آخرین محموله صادراتی سال 1397 به مقصد کشور عراق

پس از طی یک سال بسیار پر ثمر و با موفقیت های بسیار زیاد در بازارهای داخلی و بین المللی، ارسال مجموعه ای از رادیاتورهای متنوع آنیت به کشور عراق؛ حسن ختامی برای سال 1397 بود.

آنیت در سال پیش رو همچون گذشته با قدرت به فعالیت خود در عرصه های بین المللی ادامه خواهد داد.

بازگشت 2 سال پیش