حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد

حضور آنیت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد

یک سال پیش

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات مشهد در حالی با حضور اکثر برندهای معتبر داخلی و خارجی در حوزه ی ساختمان برگزار گردید که شرکت آنیت به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های رادیاتورهای ساختمانی با محصولات مدرن خود توجه اکثریت بازدیدکنندگان را به خود جلب نمود.

بازگشت