دیدار بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه آنیت

دیدار بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه آنیت

یک سال پیش

روز شنبه مورخ 24 آذرماه 1397 یک گروه تجاری متشکل از بازرگانان ترک و مولداویایی از مجموعه صنعتی آنیت بازدید به عمل آوردند.
طی بررسی های انجام شده توسط این گروه، آقای ایوان کاراچا از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور مولداوی، همکاری و تولید رادیاتور تحت لیسانس مجموعه صنعتی آنیت را در کشور مولداوی خواستار شد.

بازگشت