روز جهانی علم برای صلح و توسعه، نقش چشم گیر علم در جامعه و لزوم مشارکت بیشتر مردم در مباحثه در رابطه با مسائل علمی نوظهور را برجسته می کند. هم چنین بر اهمیت و ارتباط علم در زندگی روزمره ما تاکید می کند.

با پیوند بیشتر علم با جامعه، روز جهانی علم برای صلح و توسعه قصد دارد اطمینان حاصل کند که عامه مردم از تحولات علمی مطلع می‌شوند. هم چنین تاکید می‌کند که دانشمندان در بهبود درک ما از سیاره‌ای که ما آن را خانه می‌نامیم و پایدارتر شدن جوامع نقش مهمی بازی می‌کنند.

امسال در زمانی که جهان با بیماری همه گیر جهانی covid-19 دست و پنجه نرم می‌کند، تمرکز روز جهانی علم بر "  علم همراه ودر خدمت جامعه برای مقابله با پاندمیک جهانی" است.

دلیل اصلی بزرگداشت روز جهانی علم برای صلح و توسعه ریشه در اهمیت نقش علم و دانشمندان برای جوامع پایدار و نیاز به اطلاع رسانی و مشارکت مردم در علم دارد.

از این نظر، روز جهانی علم برای صلح و توسعه فرصتی را فراهم می‌کند تا به عموم مردم ارتباط علم در زندگی آنها را نشان دهد و آنها را درگیر بحث کند. چنین سرمایه گذاری هم چنین چشم انداز منحصر به فردی را در جستجوی جهانی صلح و توسعه به ارمغان می آورد.

گروه صنعتی آنیت با دید فراملیتی خود هموراه در جهت به روزرسانی اطلاعات تخصصی مرتبط با صنعت خود و طبعا بازنشر آنها برای عموم مردم در جهت آگاهی جامعه پیشرو بوده است و در فعالیت های خود همواره از دقیق ترین و به روزترین اطلاعات در جهت تولید محصولاتی که بیشترین آسایش را برای مشتریان فراهم می‌کنند، استفاده کرده است. امسال چشم انداز روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه متمرکز بر ارزش آفرینی برای جامعه است، دیدگاهی که این گروه صنعتی از ابتدای شروع به فعالیتش آن را سرلوحه تمامی فعالیت های خود قرار داده است.

برگرفته از: https://en.unesco.org/commemorations/worldscienceday