تحقیقی در خصوص مقایسه عملکرد سیستم گرمایش از کف و رادیاتورهای Low Temperature  ( رادیاتورهایی که در دمای پایین کار می کنند) در مجله ELSEVIER منتشر گردید . این مطالعه توسط تیم هایی از دانشگاه Tallinn University  استونی ، Norwegian University  نروژ و Aalto University  فنلاند در سال 2017 انجام گردیده است. 

گروه صنعتی آنیت به عنوان شرکت پیشرو ، در حال حاضر تنها تولید کننده رادیاتورهای Low Temperature  در ایران می باشد و جهت آشنایی بیشتر مصرف کنندگان خلاصه ای از این تحقیق در ذیل بررسی می گردد. 

این آنالیز ، در اتاقی با مشخصات ذیل انجام گردیده . این اتاق در دو نوع عایق کاری سنگین طبق استانداردهای ساخت منازل مدرن امروزی که (Low Energy) هستند و همینطور اتاقی که عایق بندی ضعیفی دارد انجام گردید. 

سیستم گرمایش از کفی که در این تحقیق استفاده شده در فاصله 58 میلی متری از سطح زمین قرار گرفته .  رادیاتورهای استفاده شده نیز از نوع رادیاتور های low Temperature  می باشد که در دمای آب ورودی 40 تا 50 درجه کار می کند. 

طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق ، رادیاتورهای گرمایشی Low Temperature  نسبت به گرمایش از کف عملکرد و بازدهی بسیار بالاتری دارند و طبق نتایج به دست آمده رادیاتور های گرمایشی سریعتر به دمای مطلوب و تنظیم شده توسط کاربر می رسند و علاوه بر اینکه سریعتر به دمای مطلوب می رسند ، مصرف گاز کمتری نیز دارند ، به دلیل اینکه سریعتر شروع به انتقال حرارت با محیط می نمایند و در بازه های مطلوب تری با سرعت بیشتری عمل می کنند. 

نتایج عملکرد رادیاتور و گرمایش از کف نسبت به گرمایش از کف در بازه های زمانی مختلف:

همانطور که در تصویر بالا مشخص است ، رادیاتورهای گرمایشی ، که با خط آبی مشخص شده اند دقیقا منطبق با دمای تنظیم شده SET POINT که توسط کاربر تنظیم شده است کار می کنند ، این در صورتی است که گرمایش از کف در بازه هایی از دمای تنظیم شده خارج می شوند و گاها دمای بیشتری از آنچه مورد نیاز است و دلخواه کاربر نیست ایجاد می کنند که هم باعث عدم رضایتمندی کاربر می گردد و هم اینکه انرژی بیهوده ای مصرف می کنند. 

تصویر فوق نشان دهنده میزان مصرف مازاد انرژی به نسبت دمای مطلوبی است که کاربر تنظیم کرده . رنگ سبز نشان دهنده مصرف انرژی توسط گرمایش از کف و نمودار آبی نشانگر مصرف انرژی رادیاتورهای آبی Low Temperature  می باشد . 

همانطور که به صورت واضح مشخص می باشد ، در مواردی گرمایش از کف تا 8 برابر بیشتر از رادیاتور انرژی بیهوده مصرف می کنند . یعنی در بازه ها و دماهایی کار می کنند که مورد مطلوبیت کاربر نمی باشد و انرژی بیهوده ای مصرف می کنند. 

در مقابل رادیاتور های آبی Low Temperature  در بازه فوق العاده نزدیک و تا حتی کمتر از آنچه تخمین زده میشد برای ایجاد گرمایش مطلوب انرژی مصرف می کنند. 

نتیجه اینکه رادیاتور های گرمایشی Low Temperature  به مراتب نسبت به سیستم های گرمایش از کف بازدهی و عملکرد دارند ، رادیاتورهای گرمایشی نسبت به گرمایش از کف انرژی کمتری نیز مصرف می کنند و گرمایش خروجی آن ها برای مصرف کننده مطلوبیت بیشتری دارد به دلیل  اینکه در بازه ای منطبق با آنچه کاربر تنظیم کرده کار می کنند. اما سیستم های گرمایش از کف کمتر در بازه مطلوب کار می کنند و به همین دلیل مصرف بیهوده انرژی را برای کاربر در پی دارند. 


رادیاتور آنیت ، تنها رادیاتور Low Temperature  در ایران ، با گرید انرژی A و شاخص مصرف انرژی 394 . رادیاتورهای آنیت به دلیل بهره مندی از تکنولوژی های خاص و مواد اولیه آلومینیوم خالص ، قادر است علاوه بر تولید گرمایش مطلوب و حداکثری تا 30 درصد در مصرف انرژی نیز صرفه جویی نماید . 

منبع : 

 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway