رادیاتور و لوکس آنیت

تکنولوژی گرمایش یکنواخت

وجود اختلاف دما در رادیاتورها به خصوص در زمان کاهش فشار، همیشه مشکل ساز بوده است. لوله کشی غیر استاندارد، پمپ ضعیف پکیج، عدم استفاده از سیستم تقسیم مناسب آب، طولانی بودن مسیر آب و موارد مشابه این مشکل را دوچندان می کند.

آنیت برای اولین بار توانسته است با طراحی و توسعه تکنولوژی های نوین، مشکل وجود این اختلاف دما را برطرف نموده و با تولید محصولاتی که در دبی های پایین نیز بهترین عملکرد را دارند، به قابلیت گرمایش یکنواخت دست یابد.

یکی از موارد مهمی که نیمه گرم شدن رادیاتور را به دنبال دارد، کاهش فشار (افت فشار) در سیستم گرمایشی می باشد و راهکار پیشگیرانه ای که سال هاست توسط نصاب های حرفه ای اجرا می گردد (در اصطلاح) ضربدری بستن شیر ورودی و خروجی آب است.

آب به عنوان یک سیال همیشه کوتاه ترین مسیر را برای حرکت خود انتخاب می کند، به همین دلیل در زمانی که افت فشار در سیستم اتفاق می افتد آب ورودی به رادیاتور در صورت عدم بکارگیری راهکار مناسب، در پره های ابتدایی برگشته و از رادیاتور خارج می گردد. به همین دلیل رادیاتور (حتی با وجود هواگیری و کامل باز بودن شیرهای رفت و برگشت) کاملا گرم نمی شود و به مشکل نیمه گرم شدن برمی خورد.

این مشکل بیشتر در سیستم هایی که طول رادیاتور در آن ها زیاد است و سیستم گرمایشی موتورخانه با پمپ مناسب طراحی نشده اتفاق می افتد. زمانی که طول رادیاتور بلند تر از ۱۲۰ سانتی متر می شود نصابان حرفه ای به دلیل پیشگیری از نیمه گرم شدن رادیاتور به علت افت فشار آب، شیر خروجی رادیاتور را در سمت مخالف شیر ورودی به حالت ضربدری نصب می کنند. اما متاسفانه تمامی افراد و نصابان از این واقعیت اطلاعی ندارند و در اکثر مواقع رادیاتور به دلیل عدم نصب صحیح با مشکل گردش آب مواجه و در نهایت باعث نارضایتی مصرف کنندگان می گردد.

تکنولوژی گرمایش یکنواخت در رادیاتور آنیت

تکنولوژی گرمایش یکنواخت در رادیاتور آنیت

در طراحی کلکتورهای آنیت روش نوآورانه ای استفاده شده که بدون جابه جایی شیر برگشت، آب را مجبور به چرخش در کل سیستم رادیاتور می نماید و بدین صورت آب در کل سیستم جریان پیدا کرده و کل پره‌ها گرم می شوند.

کلکتورهای پایین رادیاتورهای آنیت دارای دو کانال مجزا می باشد و یک کانال توسط نیم درپوش کور کننده مسدود شده، این امر باعث می شود که آب به اجبار از تمامی پره ها در هر فشاری و در هر طولی از رادیاتور تا حتی در طول بیش از ۱۲۰ سانت و در فشارهای پایین عبور کند و از کانال مخصوص خود خارج گردد. به نحوی مبتکرانه تنها یک مسیر برای گردش آب در رادیاتور وجود دارد بنابراین دیگر نیازی به ضربدری نصب شدن شیر رفت و برگشت در رادیاتورهای آنیت نیست.

رادیاتورهای آنیت با بهره گیری از این تکنولوژی در هر طولی که باشند و در هر فشاری به صورت یکنواخت و کامل گرم می شوند و نیازی به نصب ضربدری نیست.

تکنولوژی گرمایش یکنواخت در رادیاتور آنیت
رادیاتورهای دکوراتیو آنیت