رادیاتور و لوکس آنیت

تکنولوژی مایکروفین

سطح تماس با هوا در رادیاتور و کنوکتورها، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش میزان ظرفیت حرارتی خروجی در کنار عوامل دیگر به شمار می آید و طبق استاندارد ملی ایران، افزایش سطح تماس در فرمول ظرفیت حرارتی نهایی رادیاتور تاثیر مستقیمی خواهد داشت. این بدان معنی است که می توان با افزایش سطح تماس با هوا در رادیاتور ظرفیت حرارتی نهایی را به میزان چشمگیری افزایش داد.

در واحد تحقیق و توسعه آنیت راهکار نوآورانه ‌ای جهت افزایش سطح تماس با هوا در هر پره ابداع شده بدین نحو که طراحی هر پره از رادیاتورهای آنیت به صورت لوله‌ ای شکل و با تعبیه مایکروفین در جداره داخلی صورت گرفته است، که این نوع خاص طراحی باعث می گردد تا به صورت همزمان با افزایش سطح تماس کلی در هر پره، ظرفیت حرارتی نهایی به صورت چشم گیری افزایش یابد. علاوه بر این به دلیل حرکت هوا از مسیر ایجاد شده در داخل و خارج پره ها که به صورت لوله ای شکل هستند، جریان همرفتی تشدید می گردد و این امر نیز در افزایش ظرفیت حراراتی نهایی تاثیر چشم گیری دارد.

رادیاتور آنیت دارای تکنولوژی مایکروفین رادیاتور آنیت دارای تکنولوژی مایکروفین رادیاتورهای دکوراتیو آنیت