فرصت های شغلی

گروه صنعتی آنیت متشکل از :

واحد طراحی پیشرفته و تحقیق و توسعه (Anit smart Design)

واحد قالب سازی (Die Hard)

واحد ماشین سازی و

واحد تولید رادیاتور می باشد .

دپارتمان طراحی آنیت: متشکل از متخصصین طراحی صنعتی ، طراحان بنام محصول ، خالقان محصولات جدید، که با کار تیمی و استفاده از ظرفیت های مجموعه در حال گسترش و افزایش دانش فنی و تکنولوژیکی در شرکت می باشد .

محصولات ما